Asteptati pina se incarca pagina!
Plan de management
„Planul de management al ROSCI0119 Muntele Mare este în curs de elaborare prin proiectul - Managementul durabil al SCI Muntele Mare si al siturilor Natura 2000 Trascau -, cod SMIS-CSNR 37222, în valoare totală de 1.384.386 lei. Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4 – “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii”, Domeniu major de intervenție – „Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management pentru protejarea biodiversitatii și rețelei Natura 2000” și Bugetul de Stat.
Principalele obiective ale proiectului, ce se va desfăsura pe o perioadă de 31 de luni, respectiv pe perioada 08.06.2012 - 07.01.2015, constau în îmbunatațirea managementului siturilor Natura 2000 prin realizarea Planului de management al ROSCI0119 și a Strategiilor de vizitare pentru ROSPA0087 și ROSCI0253; constientizarea cetațenilor cu privire la importanța conservarii speciilor și habitatelor cuprinse în ROSCI 0119 Muntele Mare și asigurarea promovarii proiectului; întarirea capacitații instituționale a Administrației siturilor Natura 2000 Trascau și a CETM Albamont, custode al ROSCI0119 Muntele Mare; asigurarea managementului proiectului și auditarea financiara a acestuia.
Proiectul este de o importanță majoră, prin implementarea acestui proiect va fi elaborat și aprobat un Plan de management, suprafața națională de arii protejate care beneficiază de Plan de management va crește cu 1.659 ha, iar 93.189 ha (siturile Natura 2000 Trascău) + 1.659 ha (situl Natura 2000 Muntele Mare) vor beneficia de un management net superior datorită creșterii capacitații instituționale a Administrației/Custodelui.”
Statistica:
Numar total vizite:
30,871
Vizitatori in pagina:
1
Max. vizitatori simultani:
356
Moment de maxim:
03/07/2020
info