Asteptati pina se incarca pagina!
Strategia de vizitare
● Strategie de vizitare SCI Muntele MAre

In cadrul proiectului "Managementul durabil al SCI Muntele Mare şi al siturilor Natura 2000 Trascău", cod SMIS-CSNR 37222, impelmentat de CETM Albamont în parteneriat cu GAL MMTMM, prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4 – "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii", co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Bugetul de Stat, va fi realizată strategia de vizitare siturilui Natura 2000 Muntele Mare.

.

Ediția 2013 a Strategiei de vizitare poate fi descărcată în format PDF aici: Strategie de vizitare ROSCI0119 Muntele Mare

Propunerile pentru îmbunătățirea Strategiei pot fi transmise către CETM Albamont la adresa: str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr 2, Alba Iulia, cod poștal 510010, prin fax, la numărul: 0258-813947 sau prin e-mail, la adresa: office@albamont.ro, cetmalbamont@yahoo.com
Statistica:
Numar total vizite:
30,449
Vizitatori in pagina:
5
Max. vizitatori simultani:
356
Moment de maxim:
03/07/2020
info